Suomen Ilmailuopisto
      in english »

Sinustako helikopteriammattilentäjä?

Suomen Ilmailuopistolla on käynnissä helikopteriammattilentäjän oppilashaku. Hakuaika päättyi 27.6.2021 ja sen puitteissa hakemuksia vastaanotettiin 339 kappaletta. 

Helikopteriammattilentäjän koulutus kestää noin kaksi vuotta. Kkoulutus tähtää CPL(H)-lupakirjaan ja sisältää ATPL/IR(H)-teoriat.

Koulutuksia on suunniteltu toteuttavaksi vuosien 2021-2025 aikana.

Koulutuksen jälkeen voi hakeutua töihin helikopterilentäjäksi Suomessa tai ulkomailla. Tulevaisuudessa helikopterilentäjiä tullaan tarvitsemaan Suomessa mm. FinnHEMS:n lääkärihelikopteritoiminnassa.

Suomen valtio tukee Suomen Ilmailuopiston helikopteriammattilentäjän opintoja.  Oppilaan omaosuus koulutuksesta on 10.000 euroa.


Tietosuoja

Tässä oppilasvalinnassa noudatetaan EU:n GDPR (General Data Protection Regulation) –tietosuoja-asetuksia. Kaikki oppilasvalinnan aikana hakijoista kerätty materiaali tuhotaan kun haku päättyy tai kun hakija ei ole enää mukana oppilasvalinnassa. Oppilasvalintaa koskeva GDPR –seloste löytyy linkistä Tietosuojaseloste.


Valintaprosessin kuvaus

Oppilasvalinnassa on useita vaiheita ja se kestää noin viisi kuukautta. Jokaisen vaiheen jälkeen suoritetaan karsintaa.

Valintaprosessin alustava aikataulu on seuraava:

1. Hakuaika 7.-27.6.2021

2. Esivalinta: 28.6.-18.7.2021

3. Soveltuvuusarviointi vaihe 1: 2.-27.8.2021

4. Soveltuvuusarviointi vaihe 2: 20.9.-1.10.2021

5. Haastattelu: 25.-29.10.2021

6. Suppea turvallisuusselvitys: marraskuussa 2021 

7. Ilmailulääkärin tarkastus: marraskuussa 2021

 

Soveltuvuusarviointi 1 maksaa 50€.
Soveltuvuusarviointi 2 maksaa 100€.
Haastatteluvaihe on maksuton.
Ilmailulääkärin tarkastus on maksuton.

 

Hakuohjeet

Noudata tarkasti hakuohjeita. Hakemuksen täyttämiseen kannattaa varata riittävästi aikaa. 

Hakuaika on 7.-27.6.2021. Puutteellisesti täytetty hakemus tai hakemus, jonka liitteenä ei ole vaadittavia asiakirjoja, hylätään automaattisesti. Hakemusta ei ole mahdollista lähettää tai täydentää hakuajan päättymisen jälkeen.

Liitä seuraavat asiakirjat hakemukseesi:

  • Peruskoulun jälkeen suoritettujen opintojen todistukset arvosanoineen (esim. lukion päättötodistus, ylioppilastutkinto, korkeakoulututkinto, ammattikorkeakoulut, ammatillisesta perustutkinto jne.)
  • Opintosuoritteet arvosanoineen kesken olevista tutkinnoista
tai opinnoista 
  • Ilmailuun liittyvät todistukset (esim. todistukset lentolupakirjasta, lentokoulutuksesta, lääketieteellinen kelpoisuustodistuksesta jne.)
  • Ulkomailla suoritettujen tutkintojen viralliset käännökset suomen kielelle, jos todistuksen kieli on muu kuin suomi, ruotsi tai englanti. Ulkomailla suoritetuissa tutkinnoissa on käytävä ilmi opintojen laajuus  
  • Todistus suomen kielen osaamisesta, jos tutkintoja on suoritettu muulla kuin suomen kielellä (lisäohjeita löytyy liitteestä ”Suomen kielen osaamisen todentaminen”). 

Liitäthän sähköiseen hakemukseen vain tämän haun kannalta relevantteja asiakirjoja, ei esimerkiksi hygieniapassia tai järjestyksenvalvojakorttia.  

HUOM! Liitteiden maksimimäärä hakujärjestelmässämme on 5 kappaletta, mutta liitteen sivumäärää ei ole rajoitettu. Tarvittaessa voit siis yhdistellä dokumentit useamman sivun pdf- tiedostoksi. Kun lähetät hakemuksen, liitä kaikki vaadittavat liitteet samanaikaisesti. Liitteiden pitää olla selkeästi luettavia. Hakemus voidaan hylätä epäselvien liitteiden vuoksi.

Kaikki hakua koskeva yhteydenpito lähetetään siihen sähköpostiosoitteeseen, jonka ilmoitat sähköiseen hakujärjestelmäämme. Seuraathan säännöllisesti sähköpostiasi hakemuksen jättämisen jälkeen, myös roskaposti- ja clutter- kansioita, sillä hakua koskevat viestit voivat ohjautua sinne.


=======================================================

 

Hakua koskevia kysymyksiä voi lähettää osoitteeseen haku@finaa.fi. Vastaamme mahdollisuuksien mukaan vain sellaisiin kysymyksiin, joihin ei löydy vastauksia alla olevista linkeistä. Puhelintiedusteluihin tai terveydentilaa ja lääketieteellistä soveltuvuutta koskeviin kysymyksiin emme valitettavasti pysty vastaamaan.


Facebook


Suomen Ilmailuopisto Oy
Ilmailuopistontie 221
28540 PORI

Y-tunnus 1728925-0

Puh 02 6301 700
Fax 02 6301 719
info@finaa.fi