Suomen Ilmailuopisto
      in english »

Pääsyvaatimukset:

 • aikaisempi ilmailukokemus ei ole vaatimus
 • koulutustaustaan liittyvät vaatimukset
  • lukion päättötodistus tai vähintään kolmevuotinen toisen asteen ammatillinen perustutkinto (180 opintopistettä, aikaisemmin 120 opintoviikkoa) 
 • asevelvollisuuslain velvoittama palvelus ei tarvitse olla suoritettu
 • pituus
  • keskimääräistä selvästi lyhyempien ja pidempien hakijoiden on läpäistävä koulutuskäyttöön tarkoitetussa helikopterissa tapahtuva koeistunta ennen lopullista hyväksyntää
  • koeistunnan tarkoitus on varmistaa se, ettei fyysiset mitat ole turvallisuuseste. 
 • lääketieteelliset vaatimukset
  • perusterveys
  • säännöllistä lääkitystä vaativa sairaus on este
  • lievä näönkorjaus silmälaseilla ei ole este
  • merkittävä ylipaino on este, lievä ylipaino on sallittu
  • ammattilentäjiltä vaadittavien yleiseurooppalaisten lääketieteellisten vaatimusten (EASA LK 1) täyttyminen
  • kts. Terveysvaatimukset
 • kielivaatimukset
  • hyvä suomen ja englannin kielen taito 
 • muut vaatimukset
  • soveltuvuusarvioinnin läpäisy: hyväksytyksi tuleminen edellyttää kaikkien soveltuvuusarvioinnin vaiheiden läpäisyä
  • nuhteettomuus
   • Suojelupoliisilla teetettävässä turvallisuusselvityksessä ei saa ilmetä seikkoja, mitkä ovat esteitä ammattilentäjän työssä toimimiselle

Oletko hakenut aikaisemmin Suomen Ilmailuopistoon? 

Aikaisemmat haut tai aikaisempi koulutus Suomen Ilmailuopiston ammattilentäjän opintolinjalla ei vaikuta tähän hakuun.


Facebook


Suomen Ilmailuopisto Oy
Ilmailuopistontie 221
28540 PORI

Y-tunnus 1728925-0

Puh 02 6301 700
Fax 02 6301 719
info@finaa.fi