Suomen Ilmailuopisto
      in english »

Lääkärihelikopteritoimintaan (HEMS, Helicopter Emergency Medical Services) tarvitaan tulevaisuudessa lentäjiä mm. eläkepoistuman takia.

Suomen Ilmailuopisto on käynnistänyt hankkeen helikopterilentäjien jatkokoulutukseen. Jatkokoulutushanke on käynnistynyt alkuvuonna 2018.


Suomen Ilmailuopisto hakee helikopteriammattilentäjän lupakirjan haltijaa jatkokoulutettavaksi HEMS-toimintaan päälliköksi tai perämieheksi. Koulutus tähtää HEMS-toiminnassa edellytettävien koulutusten ja yölentokokemuksen hankkimiseen.


Koulutukseen valitaan 1 henkilö ja harkinnan mukaan 1-2 varamiestä. Koulutettavat sijoittuvat työelämään tarveharkinnan mukaan. Koulutus on palkatonta ja maksutonta (pl. tarvittava ATPL-teoria, joka oppilaan on itse hankittava), oppilas vastaa vain omista matka- ja majoituskustannuksistaan.


Koulutus alkaa sopimuksen mukaan ja jakautuu mahdollisesti usealle vuodelle riippuen mm. koulutettavan henkilön kokemuksesta.

Pääsyvaatimukset:
Voimassaolevat CPL(H) tai ATPL(H), Medical lk1 ja hyvä englanninkielen taito.

Eduksi katsotaan lentokokemus ja ryhmätyötaidot

Hakijan on läpäistävä esivalinnan jälkeen suppea turvallisuusselvitys, haastattelu ja ilmailupsykologin testit tullakseen lopullisesti hyväksytyksi.

Kirjalliset hakemukset toimitetaan Suomen Ilmailuopistolle sähköpostilla info@finaa.fi viimeistään 20.4.2018. Liitä hakemukseen kopiot lupakirjasta ja medicalista sekä CV.

HUOM. Haastattelut on suunniteltu pidettäväksi 16.5.2018 FinnHEMS:in tiloissa Vantaalla


Lisätietoja: juha.siivonen@finaa.fi (040 520 5049)


Facebook


Suomen Ilmailuopisto Oy
Ilmailuopistontie 221
28540 PORI

Y-tunnus 1728925-0

Puh 02 6301 700
Fax 02 6301 719
info@finaa.fi