Suomen Ilmailuopisto
      in english »

Pääsyvaatimukset

 
  • Finnairin määrittelemien liikennelentäjältä vaadittavien lääketieteellisten kriteerien täyttyminen*, kts. Terveysvaatimukset
  • Poliisin tekemän suppean turvallisuusselvityksen läpäisy
  • Lukion päättötodistus tai vähintään kolmevuotinen ammatillinen perustutkinto (180 opintopistettä, aikaisemmin 120 opintoviikkoa)
  • Minimipituus 163 cm
  • Pituus voi olla karsiva: pitkien hakijoiden (yli 188 cm) on mahduttava koulutuksessa käytettävien lentokoneiden ohjaamoon
  • Ylipaino voi olla karsiva
  • Hyvä suomen ja englannin kielen taito
  • Soveltuvuuskokeiden läpäisy (Huom. Soveltuvuuskokeiden tulos on voimassa kaksi vuotta, jona aikana kokeita ei voi uusia.)

 Tämä haku on tarkoitettu hakijoille, joilla ei ole ansiolentäjän (CPL) lupakirjaa.

Muistathan kahden vuoden karenssin eli viime haussa testeissä tai haastatteluissa karsiutuneet eivät voi hakea.

* Ammattilentäjien lääketieteelliset kelpoisuusvaatimukset on julkaistu EASA Part MED - määräyksissä, joka on saatavissa mm. Trafin internetsivuilta (Medikaali luokka 1). Nämä ovat ns. minimivaatimuksia. Lisäksi Finnair Terveyspalvelut arvioi hakijan terveydentilan sopivuutta myös Finnairin operatiivisen toiminnan näkökulmasta. Tässä otetaan huomioon erityisesti sopivuus epäsäännöllisiin työaikoihin ja yötyöhön johon sisältyy aikaerorasitusta (ns. erityinen sairastumisen vaara työssä VnA 2001/1485). 


Facebook


Suomen Ilmailuopisto Oy
Ilmailuopistontie 221
28540 PORI

Y-tunnus 1728925-0

Puh 02 6301 700
Fax 02 6301 719
info@finaa.fi